Контакт

Ако сте заинтересовани по темата в този сайт и бихте искали повече информация във връзка с разработките на Крис Бътлър, моля пишете до Секретариата на Науката за Основа на Тъждествеността. Science of Identity Foundation P.O. Box 270450 Honolulu, HI 96827 Email Contact: info@scienceofidentity.org